Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

CAMIN s. r. o.
Priehradna 34/D
Bratislava 821 07

IČO: 45605084
IČ DPH: SK2023057234

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB, ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci pravdivé informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky, presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar, spôsob a termín doručenia.

K zrušeniu objednávky môže dôjsť:

 1. zo strany kupujúceho: Každú objednávku môžete zrušiť, iba v deň objednania tovaru, e-mailom na adresu info@obojky-pre-psov.sk, alebo telefonicky a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mail). Po tomto čase je možné zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním - v súvislosti s vynaloženými preukázateľnými nákladmi.
 2. zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybné, alebo neúplne vyplnené údaje v elektronickej objednávke, ak kupujúci neuhradil v stanovenom čase sumu za vybraný výrobok, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3) POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednaný tovar dodávame na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári a po prijatí platby na náš účet (nevzťahuje sa na dobierku). Formy dodania objednaného tovaru:

 • poštou
 • kuriérom

Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

V prípade objemných zásielok, alebo zásielok presahujúcich 25 kg bude cena za prepravu a spôsob prepravy stanovené individuálne a užívateľ bude o tomto oboznámený emailom, alebo telefonicky.

Cenník 2020

obyčajne dobierka
Slovenská pošta 3,60 € 3,60 €
Prepravná služba 6,00 € 6,00 €

4) PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Bankový prevod - tovar je možné zaplatiť prostredníctvom priamej bezhotovostnej platby prevodom na účet prevádzkovateľa obchodu - .
 2. Dobierka - tovar je zaplatený pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

5) NEPREBRATIE ZÁSIELKY

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.

6) DODACIA LEHOTA

 1. Tovar „Na sklade“ (uvedené vždy v popise produktu): Dodanie tovaru sa realizuje v čo najkratšej dobe, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Spravidla netrvá dlhšie ako 2-5 pracovných dní. Predajca si však vyhradzuje právo na dodanie tovaru do 10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude k dispozícii ani do 10 pracovných dní, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
 2. Tovar „Na objednávku“ bude zákazníkovi dodaný do 7 - 14 pracovných dní od zadania objednávky (platí pri dobierke) alebo od zaplatenia objednávky (platí pri platbe na účet). Zákazník bude oboznámený s najbližším možným termínom dodania prostredníctvom elektronickej pošty - na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii, alebo telefonicky. Zákazník sa môže informovať o najbližších možných termínoch dodania vecí „Na objednávku“ - aj vopred - pred odoslaní predbežnej objednávky, odoslaním otázky na našu adresu: info@obojky-pre-psov.sk alebo na mobilnom čísle 0911 037 175. V mnohých prípadoch je dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je zákazník o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že objednávku nie je možné vybaviť, nakoľko medzičasom bol tovar vyradený z ponuky dodávateľa, v takom prípade je zákazník tiež bezodkladne informovaný a má možnosť stornovania objednávky. Zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške.
 3. V prípade objednania tovaru,ktorý je nutné prispôsobiť podľa priania zakázníka si spoločnosť vyhradzuje právo na dodanie tovaru do 20 pracovných dní v závislosti od množstva objednávok.

7) DODACIE PODMIENKY

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet a neporušenosť balíkov) a odmietnuť prevzatie neúplnej, alebo poškodenej zásielky.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je ihneď nutné oznámiť predávajúcemu na mobilné číslo 0911 037 175.

Zákazník je povinný spísať s dopravcom zápis o škode a tento zápis do 24hodín zaslať mailom na info@obojky-pre-psov.sk, poprípade kópiu zaslať poštou. Skrytú závadu zásielky (spôsobenú prepravou) je zákazník povinný oznámiť dopravcovi bez odkladu, najneskôr však do 3 dní od dátumu prevzatia zásielky a vyžiadať si spísanie zápisu o škode. Pokiaľ táto zásada nebude dodržaná, má dopravca právo reklamáciu zamietnuť. Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia, alebo čiastočnej straty zásielky. Z tohto dôvodu nesmie zákazník s poškodenou zásielkou akýmkoľvek spôsobom manipulovať a je povinný zachovať obal, v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená.

8) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh a to do 14 - pracovných dní. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

9) VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste z akýchkoľvek dôvodov spokojní, môžete ho v súlade s ustanovením v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, v lehote do 7 kalendárnych dní od prevzatia predmetu kúpy vrátiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy a zároveň ste povinný nás o tom vopred informovať do 24 hodín od prevzatia zásielky, v opačnom prípade, ak nás neupovedomíte, zásielka nebude prevzatá. Informovať o vrátení tovaru, nás môžete mailom na info@obojky-pre-psov.sk, alebo telefonicky. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, so všetkými visačkami a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý! Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava poštovné) prevodom na účet alebo poštovnou poukážkou najneskôr do 5 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

10) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súladu s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.

V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. V prípade, že predávajúci alebo výrobca, ktorý vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou. V tomto prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou a to v lehote 30 kalendárnych dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad, vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. bezplatným odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 7. odstúpením od zmluvy

Bližšie zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady zapríčinené bežným používaním
 2. nesprávnym použitím výrobku
 3. nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii, e-mailom na info@obojky-pre-psov.sk.
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

11) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez E-shop je podmienené potvrdením súhlasu Kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas Predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

11.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno a priezvisko/názov právnickej osoby, bydlisko/sídlo, rodné číslo/IČO, DIČ, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. Predávajúci zabezpečí, aby osobné údaje Kupujúceho boli spracované iba v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a aby nedošlo k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade Predávajúci neposkytne osobné údaje tretím osobám, okrem tých osôb, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

11.5. Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) Vystavenie daňového dokladu – faktúry,
b) Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním tovaru,
c) Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
d) Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
e) Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
f) Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V prípade, že objednávka nebude zo strany kupujúceho zrušená pred odoslaním a kupujúci si tovar neprevezme, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy ku ktorej ste sa zaviazali dokončením objednávky s povinnosťou platby. Neprevzatím nám vzniknú náklady na poštovné ku vám + poštovné za vrátenie zásielky.Tieto náklady vám budú vyúčtované (4 - 7 € vrátane DPH) – výška záleží od zvoleného spôsobu dopravy a platby vo vašej objednávke.

Pri upravovaných produktoch na mieru / výšivka / potlač cena použitého znehodnoteného materiálu! Nechceme od vás žiadne úroky, pokuty. Chceme len nahradenie reálne vynaložených nákladov. Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop